Настава по германски и англиски јазик

Курсеви во група и индивидуални часови за сите возрасти и нивоа.

Онлајн часови на програма ZOOM

Нудиме онлајн часови по англиски и германски јазик на програма ZOOM.

Судски преводи и толкување

Вршиме превод од германски на македонски јазик и обратно.