ПРОМЕНА НА РАБОТНО МЕСТО!!!

Веќе сте во Германија, но сакате да ја смените работата и градот во кој живеете ?

Ние имаме решение !!!

1.Обезбедување на документација за нова работа и сместување
2 Нудиме целосна подршка при овој процес
3.Точни и прецизни информации
4.По потреба контакт со надлежни институции во Германија

Постапката е за лица со МК и ЕУ пасош.
За лица со ЕУ пасош постапката за одредување раб. позиција и сместување е околу 1/2недели.
За лица со МК пасош постапката е околу 1/2 месеци.