Современа настава по германски и англиски јазик 

Наставата е наменета за:
– деца од претшколска возраст
– деца од основно и средно образование
– возрасни
Нашата програма вклучува:
– редовни и интензивни курсеви
– индивидуални часови
– подготовка за училишни тестирања
– специјализирани курсеви за медицински лица
– подготовка за полагање на интернационални испити
– специјализирана обука, редовни и забрзани курсеви за РАБОТА ВО ГЕРМАНИЈА